Telefunken Super 165WK

Време е да ви представя радиоапарат Telefunken Super 165WK. Произвеждан между 1941 и 1944 година в Германия.

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK

Telefunken Super 165WK back

Telefunken Super 165WK back

Telefunken Super 165WK inside

Telefunken Super 165WK inside

 

Използват се лампите ECH11 EBF11 ECL11 AZ11 EM11

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply