Raspberry Pi internet radio player

Днес съм решил да ви разкажа как накарах Raspberry Pi, с инсталиран Raspbian, да просвирва радио от интернет поток. И така, като за начало трябва да инсталираме 2 програми. За целта използваме следната команда:

apt-get install mpd mpc

Командата ще инсталира двете програми mdp и mpc. След инсталацията би трябвало да видите следното съобщение за грешка:

[….] Starting Music Player Daemon: mpdlisten: bind to ‘[::1]:6600’ failed: Failed to create socket: Address family not supported by protocol (continuing anyway, because binding to ‘127.0.0.1:6600’ succeeded)
Failed to load database: Failed to open database file „/var/lib/mpd/tag_cache“: No such file or directory

Това е нормално, не се притеснявайте. Сега да направим малко  конфигурация.

pico /etc/mpd.conf

Намираме и променяме следните редове. Трябва да изглеждат по следния начин.

#log_file „/var/log/mpd/mpd.log“
bind_to_address         „127.0.0.1“
audio_buffer_size               „2048“
buffer_before_play              „10%“

Записваме файла и рестартираме демона.

/etc/init.d/mpd restart

Сега вече грешката трябва да е изчезнала. Дойде време да си направим плейлист с мрежови потоци. За целта трябва да създадем файл в който да заредим техните адреси.

pico /var/lib/mpd/playlists/radio.m3u

Създаваме файла radio.m3u и добавяме в него адресите на стриймовете. За пример съм взел адрес на радио1 от сайта predawatel.com. Добавяме следния ред във празния файл. Той ще бъде възпроизвеждан под номер 1.

http://149.13.0.81:80/radio1128

Ако желаете можете да добавите още редове като плейването им ще бъде с номер 2, 3, 4 и т.н.т Запаметяваме файла и зареждаме плайлиста със следната команда.

mpc load radio

Дойде време Raspberry Pi да засвири, а това ще стане като изпълним командата:

mpc play 1

където 1 е номера на стрийма в плейлиста.

Приятно слушане. С комантата mpc stop спира. Можете да видите различните опции с man mpc

Leave a Reply