Radio Tesla 506A

Радио Tesla 506A се произвежда в Чехословакия през 1953-1954 година. Приема на дълги, средни и къси вълни. Използвани са лампите ECH21 6F31 6BC32 6L31 AZ11.

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tesla 506A

Tags: , , , ,

Leave a Reply