Radio Telefunken 876 WK

Радио Telefunken 876 WK се произвежда през 1938-1939г в Германия от Telefunken Deutschland (TFK). Приема на дълги, средни и къси вълни. Използват се лампите ACH1, AF3, AB2, AL4, AM2, AZ1. Приемника ми е подарък и спомен от скъп приятел.

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Telefunken 876 WK

Tags: , , , , ,

Leave a Reply