Червената църква

Червената църква е недействаща, ранносредновековна, ранновизантийска базилика в близост до Перущица. Нейните руйни се намират в близост до Перущица и пътя до нея е коларски. Не се препоръчва в дъждовно време да отивате там с лек автомобил, защото може да се наложи да теглят колата ви с трактор или някоя верижна машина. Днес аз имах късмет и не затънах, но за сметка на това се накалях здраво в лепкавата кал. Няма никакви обозначителни знаци по пътя, които да ви подканват да посетите мястото. Най високия свод е подпрян от години с метално скеле, стъпило върху бетонни стъпки. Без това скеле сводът ще падне. Има следи от реставрация, но явно тя скоро няма да бъде възобновена и много скоро от църквата може да не остане почти нищо. Построена е в края на V и началото на VI век.

Червената църква

Опитах да намеря по-интересен ъгъл от познатите до сега, въпреки че е доста трудно. Валеше дъжд и капките връхлитаха челната леща на обектива. Под един от сводовете намирам интересен ъгъл и снимам.

Червената църква

Ще дойда някой ден по залез слънце защото мисля, че ще се получи доста по-добре. Понеже пътят ми минаваше през Пловдив и то точно покрай гребната база, спрях да поснимам малко прословутият мост. Времето бе много лошо и валеше силно. С чадър в едната ръка и апарат в другата излезе само това.

Моста на гребната база

С този мрачен кадър приключи снимачния ден.

Tags: , , ,

Leave a Reply